Globale polis van de bouwheer

Gewijzigd op 23/05/2012 door Daan Slingers

De globale polis van de bouwheer dekt de bouwheer tegen het in gebreke blijven van één van de partners in het bouwproject. Dit kan om verschillende redenen: failliet, overlijden, het stopzetten van de werken,…
Aannemer Jan Smeets
De globale polis van de bouwheer wordt berekend op basis van het volume van de nieuwbouw.
© Habitos.be
Je kunt zowel tijdens de werken als tijdens de 10-jarige aansprakelijkheid terugvallen op de Globale polis van de bouwheer

Bevat diverse waarborgen:
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Schade
  • Gerechtskosten
  • Reddingskosten

Premie

  • De wordt berekend op basis van het volume van de nieuwbouw
  • Bij renovaties wordt gekeken naar het volume en de kostprijs van de werken
De verzekering moet afgesloten zijn voor het begin van de bouwwerken