Wat is aardgas?

Gewijzigd op 20/04/2012 door Gretel Kerkhofs

Aardgas is een fossiele brandstof die onder de aardkorst voorkomt en die wij gebruiken om onder andere onze huizen mee te verwarmen en om mee te koken.

Onze energiespecialisten

Aardgas is:

  • Een primaire, natuurlijk energiebron die onder de aardkorst voorkomt en die we zonder verdere bewerking kunnen gebruiken
  • Geurloos, licht ontvlambaar en niet giftig. Het bestaat uit methaan (tussen 80 en 99%) en lichte koolwaterstoffen als ethaan, propaan en butaan, naast bijkomende stoffen zoals koolstofdioxide, afhankelijk van de regio
  • Minder vervuilend dan andere brandstoffen
  • Een steeds schaarser wordende brandstof. Met de huidige aardgasreserves, ook die nog niet ontgonnen zijn, komen we nog ongeveer 170 jaar toe
  • Goed verdeeld over de verschillende continenten. De belangrijkste vindplaatsen van aardgas bevinden zich in West-Siberië. In West-Europa zijn de Noorse kust (Troll-gasbel) en Nederland (Groningen) belangrijke vindplaatsen.

 

Folders over energie

Meer informatie op de website van deze bedrijven